Świat kolorem malowany - projekt

Podróże Tęczoludka - konkurs plastyczny dla dzieci i rodziców


Świat kolorem malowany - konkurs plastyczny dla rybnickich przedszkoli


Biblioteka na trzepaku- maj 2013r.

Powitanie wiosny - 2013r.

Zimowy krajobraz - międzyprzedszkolny konkurs plastyczny

Grudzień 2012r.- Mikołaj, Kiermasz kartek świątecznych

Urodziny "Misiów" - 2012r.